24/7 Dispatching: +421 904 424 424

Maloobchodná sieť predajní BILLA na Slovensku

Projektovanie a montáž silnoprúdových elektroinštalácií a svietidiel, následná technická prevádzka a údržba nehnuteľností.

Zavedením takzvaných zdvojených výjazdov sme spoločnosti BILLA ušetrili náklady za servisné výjazdy v rozsahu priemerne 4 740 km/ mesačne (56 880 km/ ročne), keďže pri nahlásení incidentu a pri realizovanom výjazde naši pracovníci vykonávajú okrem servisu aj prevádzkovú kontrolu kotolní.

Maloobchodná sieť BILLA na Slovensku

Skupina BK spolupracuje so spoločnosťou BILLA od roku 1999, kedy začala celoslovenská výstavba predajní, kde skupina BK realizovala projekčnú a realizačnú činnosť (design & build) v oblasti elektroinštalácií a vysokého napätia. Počas doterajšej spolupráce sme pre spoločnosť BILLA zrealizovali a zrekonštruovali viac ako 100 predajní, čo predstavuje približne 90 % všetkých predajní na Slovensku. Následne po výstavbe začala skupina BK zabezpečovať  technickú prevádzku a údržbu nehnuteľností  a v súčasnosti spravuje 134 objektov a centrálny a regionálny sklad BILLA o rozlohe od 500 m² do 18 200 m². Naše poskytované služby sú špecifické tým, že najskôr pre klienta vypracujeme návrh a následne zrealizujeme komplexnú elektroinštaláciu a po ukončení realizácie budovu prevezmeme  do technickej správy. Okrem slovenského trhu sme so spoločnosťou BILLA spolupracovali aj v Rusku, kde sme zabezpečili  projekčnú činnosť a následne sme prevzali do technickej správy 18 filiálok v Moskve.

Rozsah spolupráce

Pri výstavbe a rekonštrukcii supermarketov BILLA je skupina BK preferovaným dodávateľom projekčnej a realizačnej činnosti v oblasti silnoprúdových elektroinštalácií, vysokonapäťových rozvodov, inštalácii umelého a areálového osvetlenia a záložných zdrojov elektrickej energie. Ďalej v rámci spolupráce skupina BK zabezpečuje revízie vyhradených technických zariadení elektrických, plynových a tlakových, revízie hasiacich prístrojov, stabilných hasiacich zariadení, požiarnych rozvodov a obsluhu kotolní. Okrem vysoko odborných činností pre zákazníka realizujeme aj požiadavky typu drobné opravy osvetlenia, elektroinštalácie, sanity, drobné zámočnícke a stavebné opravy. BILLA je klientom, ktorému poskytujeme služby z nášho portfólia vrátane špeciálneho softvérového systému pre facility management, kde zákazník môže sledovať priebeh odstraňovania jednotlivých požiadaviek od ich nahlásenia až po ich odstránenie. Ďalšou veľmi dôležitou poskytovanou službou je 24 hodinový dispečing, ktorý je napojený na vyššie uvedený softvér.

Vďaka nainštalovaniu a expresnej rýchlosti dodania a pripojenia záložného zdroja elektrickej energie  pri plánovanom alebo neplánovanom výpadku elektrického prúdu, nemusí žiadna predajňa BILLA prerušiť prevádzku a tým sa predchádza riziku znehodnotenia tovaru a straty tržieb.

%

Vďaka inštalácii šetriacich systémov elektrickej energie vznikla úspora 28 % na osvetľovacích telesách.

V roku 2014 sme zabezpečili dodávku viac ako 33 MWh náhradnej elektrickej energie pomocou dieselgenerátora.

Výzvy projektu

Pohotovosť

Pre spoločnosť BILLA je nevyhnutné udržať svoje predajne otvorené bez prerušenia aj v situáciách ako je výpadok elektrického prúdu alebo technická havária. Z tohto dôvodu zriadila skupina BK pre klienta 24 hodinový dispečing s možnosťou nahlásenia incidentu telefonicky alebo cez online helpdesk.

Dostupnosť

Vzhľadom k tomu, že predajne BILLA sa nachádzajú na rôznych miestach po celom území Slovenska, klient oceňuje výhodu, že skupina BK má širokú sieť servisných stredísk pre facility management a môže garantovať dojazd na miesto incidentu do maximálnej vzdialenosti 100 km a zásahovú dobu do 2 hodín.

Efektivita

Aby spoločnosť BILLA bola schopná udržať svoju konkurencieschopnosť, potrebuje minimalizovať náklady. Z tohto dôvodu skupina BK implementovala šetrenie nákladov na dopravu kumulovaním opráv s nízkymi prioritami tak, že viacero menších a neurgentných incidentov sa spojí do jedného výjazdu.

Skupina BK zrealizovala elektroinštalácie a silnoprúdové rozvody na viac ako 100 predajniach BILLA.

Spravujeme 134 predajní pre spoločnosť BILLA a centrálny a regionálny sklad.

Zabezpečovali sme projekčnú činnosť a technickú správu budov pre spoločnosť BILLA na 18 filiálkach v Moskve.

.

Zavedením informačného systému pre facility management sme získali nástroj, ktorý umožňuje sledovať  skutočné náklady na údržbu, sledovať informácie o stave riešenia incidentu v reálnom čase a vkladať textové a obrázkové dokumenty k požiadavkám.

Vladimír Poláčik

Projektový manažér pre projekt BILLA

.

Galéria obrázkov k projektu

Stiahnuť plnú verziu

Kliknutím na ikonu si môžete stiahnut kompletnú prípadovú štúdiu vo formáte PDF.