24/7 Dispatching: +421 904 424 424

 

MEP inštalácia a facility management pre BNP Paribas Alžírsko

Dodávka a inštalácia MEP zariadení a následná technická prevádzka a údržba objektu.

 

Po nainštalovaní 9 vetracích a klimatizačných jednotiek, výmena vzduchu v budove predstavuje 70 000 m³ za hodinu.

 

BNP Paribas Alžírsko

V spolupráci s CFE Alžírsko sa spoločnosť 3Concept Facility Management (3Concept) podieľala na výstavbe a zariadení prvého ústredia medzinárodnej banky v Alžírsku. Tento objekt je jednotkou nielen z hľadiska výšky investície do nehnuteľnosti, ale ide tiež o prvú budovu, ktorá je držiteľom certifikátu HQE (High Quality Environmental standard) v Alžírsku. Celková plocha budovy je viac ako 30 000 m² a pozostáva z dvoch samostatných častí, v ktorých sa nachádza centrum služieb zákazníkom a administratívne oddelenie back office. Spoločnosť 3Concept spolupracovala s CFE Alžírsko na dokončení kompletnej inštalácie MEP, vrátane kabeláže silno a slaboprúdu, vykurovania, vzduchotechniky a klimatizácie, protipožiarnej ochrany, zabezpečovacích systémov, merania a regulácie a následného odskúšania a uvedenia do prevádzky. Ďalšou dôležitou súčasťou objektu je dátové centrum, ktoré si počas fázy uvádzania do prevádzky vyžadovalo rozsiahle znalosti v oblasti migrácie údajov a bezpečnostných postupov.

 

 

Rozsah spolupráce

Celkový inštalovaný výkon stavby 3,25 MVA je zabezpečený tromi transformátormi. Záložný systém elektrickej energie zabezpečujú dva dieselgenerátory, každý s výkonom 715 kVA.
Okrem toho boli nainštalované chladiace systémy s celkovou kapacitou 1,6 MW, pričom chladenie technických miestností je zabezpečené dvomi chladiacimi jednotkami, každá s výkonom 255 kW. Po ukončení realizačných činností spoločnosť 3Concept prevzala budovu do technickej správy a momentálne zabezpečuje prevádzku a údržbu technických zariadení, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, preventívnu a havarijnú údržbu, malé a stredné opravy, helpdesk a 24 hodinovú pohotovosť. Pri týchto činnostiach sa využíva špeciálny softvér pre facility management, ktorý umožňuje sledovať harmonogram revízií a plánovanej údržby, ako aj tok všetkých požiadaviek od klienta a reporting v ľubovoľnom čase.

 

Nami realizovaný objekt, ktorý je považovaný za priekopnícku stavbu v Alžírsku, si vyžaduje na svoju prevádzku ucelený rozsah činností so zameraním na „hard services“, ktoré poskytuje náš facility management tím.

Celkový inštalovaný výkon stavby 3,25 MVA je zabezpečený tromi transformátormi.

Viac ako 750 nainštalovaných automatických opticko-dymových hlásičov, zabezpečuje detekciu požiaru pre 14 podlaží budovy.

Výzvy projektu

Požiarna ochrana

Osvedčenie o požiarnej bezpečnosti je nevyhnutné pre kolaudáciu a bezpečnú funkčnosť budovy. Pre tento účel bolo potrebné dodržiavať prísne normy a spolupracovať s miestnymi úradmi, aby mohla byť táto jedinečná administratívna budova bezpečne uvedená do prevádzky.

Vzdialenosť

Pre neprerušený priebeh stavby bolo nutné dodržiavať plynulosť dodávok materiálu, ktoré zabezpečoval náš logistický tím. Ten riadil jednotlivé fázy dodávok, vďaka čomu sme prepravili viac ako 50 námorných kontajnerov materiálu.

Zelená budova

Počas výstavby sme spolupracovali s generálnym dodávateľom stavby, ako aj so zákazníkom na dodržiavaní tých najvyšších štandardov kvality s cieľom dosiahnuť certifikáciu HQE.

Na silnoprúdové rozvody bolo použitých 90 000 m káblov.

Slaboprúdové rozvody predstavujú 127 500 m nainštalovaných káblov.

Celkový výkon chladiacich systémov predstavuje 1,6 MW.

.

Z hľadiska logistiky sa jednalo o náročný projekt a bolo pre nás skutočnou výzvou vytvoriť plány, dodržať lehoty a časové harmonogramy. Išlo o zložitú úlohu, ktorá vyžadovala dokonalú spoluprácu s dodávateľmi, klientom a našimi tímami. 

.

Galéria obrázkov k projektu

Stiahnuť plnú verziu

Kliknutím na ikonu si môžete stiahnut kompletnú prípadovú štúdiu vo formáte PDF.