24/7 Dispatching: +421 904 424 424

Čerpacie stanice Slovnaft

Údržba, servis a dodávka elektrických, strojných a stavebno-technických zariadení.

Od roku 2011 sme pre Slovnaft skontrolovali viac ako 8 000 vyhradených technických zariadení na všetkých čerpacích staniciach v rámci Slovenska. Každoročne pri tom aktualizujeme podrobnú technickú databázu, pričom vykonávame kontrolu viac ako 2500 zariadení, vďaka čomu má klient stále k dispozícii aktuálne informácie o svojom majetku a jeho technickom stave.

Čerpacie stanice pohonných hmôt Slovnaft

Spoločnosť Slovnaft správne vyhodnotila efektivitu outsourcovania podporných činností na čerpacích staniciach Slovnaft. Klient sa vzhľadom na argumentáciu ohľadne výhodnosti jedného dodávateľa pre všetky štyri regióny rozhodol pre integrovaného dodávateľa, a v roku 2011 sa ním stala skupina BK. V súčasnosti pre klienta zabezpečujeme údržbu, servis a dodávky elektrických, strojných a stavebno-technických zariadení na viac ako 200 čerpacích staniciach na území Slovenska. Činnosti okrem iného zahŕňajú opravy interiérového a exteriérového osvetlenia, kompresorov a tlakomerov, preventívnu a operatívnu údržbu zariadení, drobné a stredné stavebné opravy a servis sanity.

 

Rozsah spolupráce 

Skupina BK zabezpečuje pre klienta aj odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, plynových a tlakových a v neposlednom rade 24 hodinový dispečing. Vďaka nášmu pro-klientskému uvažovaniu vieme pre klienta okrem technických činností zabezpečiť aj dodávku širokého spektra materiálu investičného a spotrebného charakteru. Takto sme zabezpečili pre čerpacie stanice Slovnaft napríklad dodávku spotrebnej elektroniky, smetných nádob, kuchynského vybavenia, kotlov, automatických dverí alebo svetelných zdrojov.

 

Vďaka dôslednej diagnostike porúch na jednotlivých zariadeniach dokážeme stanoviť efektívnosť dodatočnej opravy, respektíve odporučiť výmenu a modernizáciu zariadení, čím z dlhodobého hľadiska klientovi šetríme náklady na prevádzku.

%

V minulosti vďaka inštalácii šetriacich systémov elektrickej energie vznikla úspora 28 % na osvetľovacích telesách.

Za posledný rok sme zabezpečili dodávku viac ako 33 MWh náhradnej elektrickej energie pomocou dieselgenerátora.

Výzvy projektu

Mobilita

Naši technici disponujú mobilnými skladmi najčastejšie používaných náhradných dielov, vďaka čomu sme schopní rýchle odstrániť nahlásené incidenty a zároveň klientovi nevznikajú dodatočné náklady na dopravu.

Spoľahlivosť

Každý rok skontrolujeme všetky airfixy na čerpacích staniciach Slovnaft, vďaka čomu si zákazníci nášho klienta dokážu bezpečne nahustiť pneumatiky, a tak prísť do určeného cieľa.

Kontrola nákladov

Závady neohrozujúce prevádzku čerpacích staníc, ako je napríklad dodávka svetelných zdrojov, riešime kumulovaním výjazdov spojených s inými nahlásenými incidentmi, a tak zároveň šetríme klientovi náklady na dopravu.

Dokážeme počas roka odstrániť viac ako 2 270 nahlásených porúch na čerpacích staniciach, vďaka čomu nemusí ani jedna prevádzka prerušiť svoje obchodné činnosti.

Vďaka nášmu dispečingu dokážeme byť klientovi k dispozícii 24 hodín denne počas siedmich dní v týždni.

Pre spoločnosť Slovnaft spravujeme všetkých 214 čerpacích staníc v rámci Slovenska.

.

Pre klienta je dôležité, aby prevádzky čerpacích staníc neboli obmedzované, čo ovplyvňuje technický stav zariadení, ktorý musí byť bezporuchový a dobre fungujúci. Preto každoročne podrobne kontrolujeme a obnovujeme technickú databázu zariadení, a tak má klient prehľad o svojom majetku a jeho technickom stave.

Štefan Gavron

Projektový manažér pre projekt Slovnaft

.

Galéria obrázkov k projektu

Stiahnuť plnú verziu

Kliknutím na ikonu si môžete stiahnut kompletnú prípadovú štúdiu vo formáte PDF.