24/7 Dispatching: +421 904 424 424

Výstavba 5* hotela v Čade

Dodávka a montáž silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov stavby.

Hlavné rozvody v jednotlivých budovách sú vedené na káblových žľaboch, ktoré sú vzhľadom na umiestnenie stavby v strednej Afrike, v prevedení vhodnom pre použitie v tropických oblastiach. Na silnoprúdové rozvody tejto stavby bolo použitých 230 000 m káblov.

5* hotel, N´Djamena

Potreba rozvoja infraštruktúry na africkom kontinente umožnila skupine BK v roku 2010 expandovať na tento trh a prispieť tak k rozvoju stredoafrickej krajiny Čad. V priebehu rokov 2013 – 2015 skupina BK zabezpečovala dodávku a montáž elektroinštalácií počas výstavby 5* hotela v hlavnom meste N´Djamena. Komplex pozostáva z piatich funkčných objektov, a to z hotela, kuchyne, konferenčného centra, rokovacej sály a energocentra o celkovej rozlohe 38 230 m². Budova hotela je sedem podlažná a nachádza sa v nej 175 izieb vrátane apartmánov, dve reštaurácie, bary a kancelárie. Trojpodlažná budova konferenčného centra sa skladá z niekoľkých menších a jednej veľkej rokovacej sály „Hemicycle“, ktorá tvorí dominantu budovy s kruhovým pôdorysom.

Rozsah spolupráce

Všetky odborné činnosti na tomto projekte sme realizovali v spolupráci s belgickou skupinu CFE. Predmetom našej práce bola dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov, montáž slaboprúdových rozvodov, realizácia uzemnenia a ochrany stavby pred bleskom. Celkový inštalovaný výkon stavby je 3,2 MVA a je zabezpečený dvomi vysokonapäťovými transformátormi s výkonom 1 600 kVA. Na zabezpečenie nepretržitého napájania stavby sme ako záložné zdroje použili 3 dieselgenerátory, každý s výkonom 800 kVA. Tieto zariadenia sú umiestnené v budove energocentra a odtiaľ sú napojené na jednotlivé objekty stavby.

Vďaka zosúladenej organizácii medzi technickým oddelením a logistikou na Slovensku a lokálnym tímom v Čade, dokážeme zabezpečiť dodávku a inštaláciu zariadení podľa francúzskych noriem a v náročnom termíne.

Celkový inštalovaný výkon stavby je 3,2 MVA a je zabezpečený dvomi vysoko napäťovými transformátormi s výkonom 1 600 kVA.

Na zabezpečenie nepretržitého napájania stavby sme ako záložné zdroje použili 3 dieselgenerátory, každý s výkonom 800 kVA.

Výzvy projektu

Tropické prostredie

Vzhľadom na skutočnosť, že realizovaná stavba sa nachádza v stredoafrickej krajine bolo našou úlohou dodať zariadenia, ktoré musia spĺňať požiadavky na prevádzkyschopnosť v tropickom prostredí s vysokými teplotami, vyššou prašnosťou a vlhkosťou vzduchu.

Kvalita

Projektovanie stavby a jej následné zabezpečenie realizácie zo strany skupiny BK bolo v súlade s francúzskymi technickými normami a tomu sme museli prispôsobiť výber dodávateľov a nákup materiálu.

Ľudský faktor

Miestne podmienky si vyžadovali vysokú odolnosť našich pracovníkov, ktorí svoju profesionalitu a schopnosti navyše preukazovali prácou v cudzojazyčnom prostredí, a to tak pri kontakte s klientom, ako aj pri riadení práce našich miestnych subdodávateľov.

Služby dokážeme poskytovať ľubovoľne ďaleko od sídla spoločnosti, ako napríklad v hlavnom meste N´Djamena vzdialenom 7 021 km od Piešťan.

Celková rozloha realizovanej stavby 5* hotela pozostávajúceho z piatich funkčných objektov je 38 230 m².

Naše logistické oddelenie dodalo využitím cestnej, námornej a leteckej prepravy z Európy do Afriky 125 635 kg elektroinštalačného materiálu.

.

Obrovskou výzvou v priebehu stavby bolo plánovanie a riadenie logistiky dodávok materiálu. Náš tím logistických špecialistov pracoval neustále na zabezpečení plynulosti dodávok materiálu, aby nebola narušená kontinuita práce a nedochádzalo k omeškaniam v realizácii.

.

Galéria obrázkov k projektu

Stiahnuť plnú verziu

Kliknutím na ikonu si môžete stiahnut kompletnú prípadovú štúdiu vo formáte PDF.